tiistai 28. helmikuuta 2017

Datasepän koodikoulu haluaa edistää ohjelmoinnin oppimista ja opettamista peruskoulussa

Datasepän koodikoulu jakaa tietoutta ohjelmoinnin opettamisesta blogi-kirjoituksilla. Sivusto on perustettu 2014, kun oli jo tiedossa ohjelmoinnin opetuksen tulevan peruskoulun opetussuunnitelmaan.

Tämän koodikoulun takana on Dataseppä-yrittäjä Jaana Seppälä, jolla on ohjelmoinnista käytännön työkokemusta n. 20 vuotta. Hän on ollut mukana erilaisissa projekteissa ohjelmoimassa erilaisia kohteita mm. intranet palvelu, internet palvelut, tietokanta, matkapuhelin, tukiasema, mobiilisovellus, pilvipalvelu, toiminnanohjaus, laskutus, tuotannonohjaus, PC...
Nämä antavat vankan tietämyksen siitä, mistä  ohjelmoinnissa on kyse. Ohjelmointia voidaan tehdä laitteille, mutta paljon tarvitaan erilaista koodia mm. internetin palveluihin, yritysten päivittäisten toimintojen hoitamiseen ja julkishallinnon palvelujen hoitamiseen. Ohjelmoijan työ on harvoin robottien ohjaamista ja uuden koodin kirjoittamista alusta lähtien. Työssä korostuu koodin "lukeminen", olemassa olevan koodin hyödyntäminen, kokonaisuuden hahmottaminen ja järjestelmällisyys. Myös maalaisjärjellä on paljon käyttöä. Ja tietysti ohjelmistoprojekteissa on hyvin paljon muutakin työtä, kuin itse koodaus. Ennenkuin koodaamaan päästään on tehtävä paljon erilaisia määrittelyjä ja suunnitelmia... muita näistä toisella kertaa enemmän.

Datasepän koodikoulu on järjestänyt useita koulutuksia peruskouluikäisille ja opettajille. Opetusta annetaan lapsentasoisesti, ja palaute koulutuksista onkin ollut erinomainen. Myös kerho- ja leiritoiminta on kuulunut koodikoulun ohjelmaan parin viime vuoden ajan. Näiden kerhojen ja koulutusten myötä on karttunut paljon tietoa siitä, millaisia asioita ja  miten on eri ikäisten helppo omaksua. Ja tätä tietoa jaetaan sivustolla https://dataseppa.wordpress.com/

keskiviikko 15. helmikuuta 2017

PHP - file_contents()

Joskus pitää käsitellä HTML-sivulle tuotua XML- koodia. File_contents osaa purkaa xml:n sisällön HTML:n sekaan, mutta voi olla, että haluat nähdä myös XML-rakenteen.
Se onnistuu tällä vinkillä:
When you print XML in an HTML page, the XML is assimilated to HTML, so you do not see the tags.
To see the tags as text, you should replace them with the HTML corresponding entity:
$myxmlfilecontent = file_get_contents('./myfile.xml');
echo str_replace('<', '&lt;', $myxmlfilecontent);
that should do the trick