torstai 29. tammikuuta 2015

Datasepän koodikoulu 2015 alkanut

Dataseppä aloitti koodikoulun Raudaskosken koululla.

Koodikoulun tarkoitus on tutustuttaa koulun opettajat ja oppilaat (1-6 luokat) koodauksen alkeisiin, ja antaa mielikuva siitä, että koodauskin voi olla helppoa ja innostavaa. Opiskelussa käytetään apuna tarkoitusta varten tehtyä Blogia, josta löytyvät ohjeet alkuun pääsemiseksi (=dataseppa.wordpress.com).

Ensimmäiset koodikoulut opettajien ja 6- luokan kanssa on nyt tammikuussa 2015 käyty. Dataseppä sai hyvää palautetta sekä opettajilta, että oppilailta:
"Koodaus ei ole vaikeaa!",
"Madalsi kynnystä aloittaa ohjelmoinnin opetus, kun se tulee opetussuunnitelmiin 2016 syksyllä!".

Tästä on hyvä jatkaa! Seuraavat koodikoulut pidetään helmi-maaliskuussa, jotta kaikki Raudaskosken koulun oppilaat saavat kokeilla ohjelmointia. Tänä keväänä saatujen kokemusten avulla koodikoulun sisältöä kehitellään edelleen. Tavoitteenahan on aloittaa Raudaskosken koululla 1-6 luokkalaisille suunnattu Datasepän Koodauskerho syksyllä 2015. Siellä voidaankin sitten alkaa opetella vaikka robottien ohjelmointia, nettisivujen tekoa tai mobiiliohjelmointia.

Kaikki Datasepän koodikoulun suorittaneet tulevat saamaan diplomin:


Koodikoulun Raudaskosken koulun oppilaille tarjoaa yhdessä Dataseppä ja Raudaskylän kyläyhdistys.
perjantai 23. tammikuuta 2015

Mikä on Entity Framework 6 ?Entity framework 
= object-relational mapper (ORM) framework

To read or update data, you can use ADO.NET directly by using classes such as SqlCommand, SqlDataReader, SqlDataAdapter, and DataSet. The recommended alternative is to let an object-relational mapper (ORM) framework such as the Entity Framework handle the low-level code that interfaces with an ADO.NET data provider. If you use ADO.NET directly, you have to manually write and execute SQL queries. You also have to write code that converts data from the database's format into objects, properties, and collections that you can work with in code.

Suomeksi:
  • koodiin ei tarvitse kirjoittaa SQL:ää ja komentaa ADO.NET:iä, vaan Entity frameworkista löytyy nopeampi tapa toteuttaa tauluun kirjoitus, luku, päivitys yms.
  • vähempi koodia, vähemmän virhemahdollisuuksia  
  • kun koodi käyttää ORM:ää, niin kantojen siirto SQL serveriltä Windows Azure SQL databaseen onnistuu ilman muutoksia  
  • jos tuntuu, että SQL olisi tehokkaampi jossain erikoistapauksessa, niin: see Advanced Entity Framework Scenarios for an MVC Web Application on the ASP.NET site