maanantai 23. kesäkuuta 2014

Koodi2016 - Mitä se tarkoittaa?

Ohjelmointi tulee peruskouluihin syksyllä 2016.

Ohjelmointi tulee peruskouluihin syksyllä 2016. Ohjelmoinnista ei tulee omaa oppiainettaan, vaan aikaa sen opetukselle otetaan matematiikan tuntijaosta. Ohjelmointia alkavat opettaa tavalliset opettajat kaikilla luokilla ykkösesta ysiin. » Lue lisää


perjantai 6. kesäkuuta 2014

VB.net - ProcessExited

On tilanteita, että tarvii tulosta loopissa useita PDF-tiedostoja. 
Tässä siihen koodinpätkä, joka aloittaa uuuden prosessin suorituksen vasta edellisen päätyttyä:
Kutsu loopissa Print_process().
Adobe jää auki, vaikka prosessi suljetaan, joten se on suljettava erikseen loopin jälkeen.Private Sub Print_process(file_name As String)
 

        'Määrittele prosessi
        Dim MyProcess As New Process
        MyProcess.StartInfo.CreateNoWindow = False
        MyProcess.StartInfo.Verb = "print"
        MyProcess.StartInfo.FileName = file_name

        'Lisää prosessille Event handler ja salli Eventit
        MyProcess.EnableRaisingEvents = True
        AddHandler MyProcess.Exited, AddressOf Me.ProcessExited
        MyProcess.Start()
 

End Sub

Friend Sub ProcessExited(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
      

       ' Event handler tulostusprosessille: Kun MyProcess.Exited tapahtuu,
       ' niin suljetaan prosessi
        Dim myProcess As Process = DirectCast(sender, Process)
        Debug.Print("Työkortti " & Me.file_name & " tulostuprosessi, Event = _ 

                         & ProcessExited!")
        myProcess.Close()


    End Sub